Издаване на дълг

Емисията на дълга е задължение за погасяване на фиксиран заем. Организациите издават дълг, за да създадат финансиране за вътрешни нужди, като например да подкрепят увеличените продажби с повече оборотни средства. Въпросите на дълга от правителствата обикновено се правят, за да се плащат за местни инфраструктурни проекти. Видовете дългови емисии включват облигации, облигации, лизинги, ипотеки и банкноти. Емисията на дълга включва договорно задължение да плати на заемодателя определен лихвен процент, както и да върне сумата на първоначалния заем до определена дата.