Загуба

Загубата е превишение на разходите над приходите или за една бизнес сделка, или по отношение на сумата от всички транзакции за отчетния период. Наличието на загуба за отчетния период се следи отблизо от инвеститорите и кредиторите, тъй като може да сигнализира за спад в кредитоспособността на даден бизнес.

Концепцията може да се отнася и до загубата на стойност на даден актив.