Тест за преминаване

Тест за преминаване се използва от одитор за проследяване на всяка стъпка в транзакцията. Изследването започва със задействащата бизнес транзакция и сравнява всяка следваща стъпка с процедурата за начина, по който транзакцията трябва да бъде обработена. Целта на този тест е да се определи надеждността на системата и дали има проблеми, които трябва да бъдат доведени до знанието на ръководството.