Пул от разходи за дейност

Пул от разходи за дейност е сметка, в която е обобщен редица разходи, свързани с определен вид дейност. След това общата сума на тези разходи се разпределя за продукти и други обекти на разходите, за да се постигне по-добро разбиране на общите разходи, направени от продукт или обект на разходите. Може да се използват редица различни групи от разходи, за да се идентифицират по-ясно разходите за различни дейности, но това също изисква повече счетоводни усилия. Следователно повечето организации организират разходите си само в малък брой групи от разходи за дейности. Концепцията за пул на разходите се използва най-интензивно в базирана на дейности система за изчисляване на разходите.