Парична стойност

Паричната стойност е сумата, която би била платена в брой за актив или услуга, ако тя трябва да бъде продадена на трета страна. Например материалната собственост, нематериалната собственост, трудът и стоките се оценяват по тяхната парична стойност.