Партньор

Филиалът е връзка между два бизнеса, при която едната фирма притежава миноритарен дял в другата организация. Концепцията може да опише и връзката между две дъщерни дружества, които са собственост на една и съща компания майка. Принадлежността може да съществува и когато две фирми имат взаимно свързани директори.

При електронната търговия филиалът е уебсайт, който предлага стоки и услуги на трети страни за продажба на своя уебсайт, където третото лице изпълнява поръчки, направени на уебсайта и плаща на собственика на уебсайта комисионна в замяна.