Балансирана карта с резултати

Балансираната система от показатели е система за измерване, която може да се използва за наблюдение и подобряване на ефективността във финансовите, клиентските, вътрешните бизнес процеси и сегментите на обучение и растеж на бизнеса. Предполагането зад тази система е, че бизнесът трябва да се представя добре във всичките четири от тези сегменти, за да подобри цялостното си представяне. Стратегията и тактиката на управленския екип също трябва да бъдат съобразени с информацията, която се проследява в балансираната карта с резултати. Концепцията се различава от по-традиционните измервателни системи по това, че включва разнообразни нефинансови измервания.