Маркиране

Надценката е увеличение на цената на даден продукт, за да се достигне продажната му цена. Размерът на тази надценка е по същество брутният марж на продавача, който е необходим за плащане на оперативни разходи и генериране на нетна печалба. Размерът на надценка може да бъде изразен като процент.

Например търговецът на дребно прилага надценка от 10 щ.д. към цената от 20 щ.д. на стоките, които е получил от доставчик. След това получената цена от $ 30 се използва за препродажба на стоките на клиентите на търговеца на дребно. Тази надценка понякога е известна като надбавка на дребно.