Определение на изоставането

Натрупването е общата стойност на продажбата на всички получени клиентски поръчки, които все още не са изпратени. Назад е налице, когато производственият капацитет на даден бизнес е по-малък от скоростта, с която се получават поръчките. Тенденционната линия на изоставането може да се наблюдава, за да се види дали тя се променя с течение на времето. Нарастването на изоставането показва значителна книга с поръчки, която в крайна сметка ще се превърне в бъдещи продажби или спад в производствения капацитет. Намаляващото изоставане показва, че в крайна сметка ще има спад в продажбите или че производственият капацитет на бизнеса се е увеличил. В областта на модерните потребителски стоки продавачът може да се опита изкуствено да поддържа малко изоставане, което създава впечатлението, че за продукта съществува високо ниво на търсене.