Определение на разходите за промоция

Разходите за промоция са разходите за артикули, подарени на клиентите. Примери за промоции са раздаването на безплатни мостри на продукти или предлагането на безплатно почистване на сняг на потребителите. Целта на издаването на тези артикули е в крайна сметка да увеличи продажбите. След това цената на тези действия може да бъде приспадната като бизнес разход; обикновено се класифицира като маркетингов разход. Размерът на разходите за промоция е цената на подарените стоки или услуги; това не е пазарната стойност на тези артикули.

Разходите за промоция са валидни данъчно признати разходи за данъчната декларация на организацията.