Платима нетна заплата

Нетната изискуема заплата е паричната сума на компенсацията, дължима на служителите към датата на отчитане. В термина се използва „нето“, тъй като това е остатъчната сума на компенсацията, останала след премахване на всички данъци и доброволни удръжки от брутната сума, дължима на служителите.