Регулируем процент предпочитан запас

Привилегированата акция с регулируема лихва е вид привилегирована акция, която изплаща дивидент, който е модифициран чрез промени в референтната ставка. Модификациите на дивидента обикновено се случват на тримесечие. Често срещан показател е лихвеният процент, свързан със съкровищни ​​бонове. Изчисляването на дивидента и свързания референтен процент се определя при емитирането на акциите. Допустимият дивидент обикновено има лимит на лихвения процент, за да попречи на емитента да изплаща необичайно големи дивиденти.

Пазарната стойност на привилегированите акции с регулируем лихвен процент е доста стабилна, тъй като вградените корекции на лихвения процент изолират стойността на акциите от промени в лихвените проценти.