Концентрация на пари в брой

Концентрацията на парични средства е обединяването на паричните средства в множество банкови сметки в една основна сметка. Това се прави, за да могат средствата да бъдат по-ефективно инвестирани или използвани за плащания от централизирана сметка.

Използването на концентрация на пари намалява вероятността парите да останат неизползвани в сметка, която не печели лихва, а също така позволява инвестиции в ценни книжа, които изискват минимална инвестиция.