Точка за пренареждане на EOQ

Точката за пренареждане на EOQ е съкращение на термина точка за пренареждане на количеството икономическа поръчка. Това е формула, използвана за извличане на този брой единици инвентар по поръчка, която представлява възможно най-ниските общи разходи за поръчващия обект. Това по същество създава баланс с най-ниски разходи между разходите за поръчка на инвентара и разходите за държане на инвентара. Точката за пренареждане на EOQ се извлича от тази формула: