Позиция под лифт

Позиция за недостиг възниква, когато дадена организация притежава частичен дял от собственост, която произвежда, и не поема целия си дял от петрола и газа, произведени в даден период. В тази ситуация има дисбаланс в разпределението на добива на нефт и газ, така че фирмата признава приходи въз основа на своя дял от собствеността в производството през периода, както и вземане за евентуален недостиг на петрол и газ (позиция под сумата) или платимо за превишаване на петрола и газа (позиция за превишаване). За дисбаланси на суров петрол това вземане или плащане може да бъде отчетено по свързаните производствени разходи, пазарна стойност или реално получените приходи от продажби. По отношение на газовите дисбаланси SEC е заявила, че вземането или дължимото може да бъде записано по-ниската от договорната цена, текущата пазарна стойност или цената, действаща към момента на производство.