Дълги професионални грижи

Полагат се необходимите професионални грижи, когато одитите се извършват в съответствие със стандартите, определени за професията. Одиторът обикновено е задължен да упражнява дължимата професионална грижа съгласно условията на писмото за ангажимент; задължението съществува, дори ако не е посочено конкретно в писмото за ангажимент.

Доказването, че одиторът е полагал дължимата професионална грижа, представлява пълна защита срещу всяко обвинение, предявено от ищеца. Това доказателство представлява основната част от работата по защита срещу съдебни дела. За съжаление на одитора, доказването на нечий случай може да бъде трудно, когато последващите събития се окажат по-лоши, отколкото одиторът би могъл да очаква, като в този случай защитата трябва да разгледа и въпроса дали одиторът е трябвало да види бъдещо събитие.