Нормално салдо по сметката

Нормално салдо е очакването, че определен вид сметка ще има или дебит, или кредитно салдо въз основа на класификацията му в сметкоплана. Възможно е сметка, за която се очаква да има нормален баланс като дебит, да има действително кредитно салдо и обратно, но тези ситуации трябва да са в малцинство. Нормалното салдо за всеки тип акаунт е отбелязано в следващата таблица.