Твърда валута

Твърдата валута е всяка валута, която е широко приета за уреждане на платежни транзакции. Той има следните характеристики:

  • Валутата обикновено не се колебае много в краткосрочен план

  • Валутата е силно ликвидна на валутния пазар

Тези характеристики дават на компаниите увереност, че твърдите валути могат да се използват за уреждане на транзакции, без да се притеснявате от необичайни колебания на обменния курс.

Твърдата валута обикновено произхожда от държава, която има стабилна икономика и стабилна политическа среда. Примери за твърди валути са американският долар, британският паунд, европейското евро, швейцарският франк и японската йена. Твърдите валути са по-ценни от валутите на други държави.