Остатъчна лихва

Остатъчната лихва е такса за използване на пари, която се прилага само за притежателите на кредитни карти, които пренасят салда от месец на месец. Таксата се изчислява за периода от издаването на извлечение по кредитна карта до момента, в който притежателят на картата плаща извлечението. От гледна точка на притежателя на картата, най-неочакваният ефект от това изчисление е, че лихвата се начислява върху следното извлечение на картата. По този начин, ако през текущия период се изплати по-малко от пълното салдо, през следващия месец ще се появи допълнителна такса за лихва. Потребителят на картата може да избегне тази допълнителна такса само като се обади на картовата компания и поиска пълната сума за изплащане, която включва остатъчната лихва.

Притежател на карта, който плати навреме пълната сума на извлечение по картата, не получава никакви остатъчни лихви.

Подобни условия

Остатъчната лихва е известна още като последваща лихва.