Регрес

Регресът е законното право на заемодателя да поеме заложеното обезпечение, когато кредитополучателят не е в състояние да върне заем. Регресното кредитиране значително намалява риска за заемодателите, тъй като им дава втори източник, от който може да се извърши изплащане (освен паричните потоци на кредитополучателя). Пълният регресен договор за заеми оставя кредитополучателя да носи отговорност за пълния размер на базовия дълг, който може да бъде повече от сумата, която заемодателят получава от продажбата на свързаното обезпечение. При споразумение без регрес кредиторът може да получи удовлетворение само от продажбата на обезпечения актив - кредитополучателят не носи отговорност за допълнителна сума.

По-големите кредитополучатели са по-склонни да принудят заемодателите да приемат договори за отпускане на безвъзмездно кредитиране.