Перфектно определение на пазара

Перфектен пазар е пазарът, който е структуриран да няма аномалии, които иначе биха попречили на получаването на най-добрите цени. Примери за тази перфектна пазарна структура са:

  • Голям брой купувачи

  • Голям брой продавачи

  • Продуктите са хомогенни

  • Информацията е свободно достъпна за всички на пазара

  • Няма споразумение между участниците на пазара

  • Всеки участник е ценообразуващ, който няма способността да влияе на пазарните цени

Има малко перфектни пазари; тези, които продават стоки, като селскостопански продукти, представляват най-близкото приближение на идеалния пазар.