Активен пазар

Активен пазар е пазар, който рутинно изпитва голям обем транзакции. Обикновено има малък спред между цените на офертите и офертите, тъй като има толкова много купувачи и продавачи, които се интересуват от търговия. Някои инвеститори искат да купуват само ценни книжа и други активи, които се търгуват на активен пазар, тъй като техните инвестиции могат лесно да бъдат ликвидирани и това има само незначително въздействие върху цените.