Взаимен фонд

Взаимният фонд е портфейл от ценни книжа, който се притежава от много инвеститори, където всеки инвеститор притежава акции в портфейла. Фондът се управлява от мениджъри на пари, които инвестират средства с цел увеличаване на възвръщаемостта на инвеститорите, или от доходи, или от капиталови печалби. Точният тип инвестиционна стратегия, в която се ангажират мениджърите на пари, се основава на инвестиционните цели, посочени в проспекта на фонда. Взаимният фонд има предимството да предоставя професионални инвестиционни съвети на по-малки инвеститори, които иначе не биха имали достъп до диверсифициран портфейл.

Акциите на взаимните фондове обикновено се купуват и продават по нетна стойност на активите на фонда. Впоследствие инвеститорите изпитват печалби и загуби при промяна на нетната стойност на активите. Нетната стойност на активите се изчислява като общата сума на ценните книжа в портфейла, разделена на броя на акциите в обращение. Управителите на фондове могат да изчисляват консултантска или управленска такса, която се определя или при покупка или продажба на акции, което се нарича съответно товар отпред или отзад. Когато не се начислява такса за съвет или управление, тя се нарича фонд без товар.