Изявления относно одиторските стандарти

Декларациите за одиторските стандарти се използват от одиторите като източник на информация относно това как да се извършват и докладват одити на техните непублични клиенти. Тези стандарти са обнародвани от Съвета за стандарти за одит, който е свързан с Американския институт на дипломираните експерт-счетоводители (AICPA). Всяко от тези твърдения обикновено се обозначава с обозначението му. По този начин декларацията, занимаваща се с одити за съответствие, се нарича SAS 117.