Странично сливане

Странично сливане е сливане с друга фирма с приблизително същия размер. Бизнесът влиза в странични сливания по следните причини:

  • Предимства при фактуриране . Комбинираната фирма вече е в състояние да се класира за оферти за по-големи потенциални клиенти.

  • Намаляване на разходите . Комбинирането на фирми създава възможност за елиминиране на излишните режийни разходи.

  • Експертиза . Комбинираните фирми вече разполагат с повече персонал, което му дава по-голям общ опит, отколкото досега.

Има няколко проблема, които могат да попречат на завършването на странично сливане, включително следното:

  • Контрол . Тъй като двете обединяващи се единици са партньори, няма ясна индикация кой контролира бизнеса.

  • Име на фирмата . Тъй като фирмите са с приблизително еднакъв размер, няма доминиращ субект, който да налага прилагането на корпоративното си име. Вместо това двете страни са по-склонни да се бият за името, което ще се използва.

  • Местоположение . Отново, тъй като фирмите са с приблизително еднакъв размер, може да е трудно да се договорят къде трябва да пребивава обединеното предприятие.