Риск от неправилно отхвърляне

Рискът от неправилно отхвърляне възниква, когато пробата показва, че съществува риск от съществени отклонения, когато това всъщност не е така. Одитор, срещащ този проблем, ще разшири размера на извадката или ще се включи в друго тестване, макар че това намалява ефективността на одиторската работа. Този риск е особено притеснителен, когато цената или трудността за получаване на допълнителни одиторски доказателства са високи.