Престижно ценообразуване

Престиж ценообразуването включва определяне на цени на високо ниво, без отстъпки. По този начин продавачът предава впечатлението за високо качество. Престиж ценообразуването работи само когато продуктът всъщност е с високо качество и се подкрепя от адекватни разходи за брандиране. Това е стратегия за продажба на ниша, тъй като е насочена само към тези, които ценят високото качество и могат да си позволят да платят за него. От голямо внимание на марката е от съществено значение, така че потребителите да плащат допълнително, за да бъдат свързани с марката на компанията.

Бизнесът обикновено трябва да започне с престижната ценова стратегия, вместо да премине към нея по-късно, за да не се налага да преодолява стигмата на по-ранната си стратегия. Примери за пазари, на които се използва престижно ценообразуване, са часовници, парфюми и луксозни автомобили.