Нормиране на капитала

Капиталовото нормиране е процесът на вземане на решения, използван за избор на капиталови проекти, когато има ограничен размер на наличното финансиране. Нормирането може също да бъде наложено, когато има достатъчно финансиране, но ръководството го ограничава от някои части на бизнеса, за да наблегне на инвестициите в други области. Има редица начини за участие в нормирането на капитала, включително следните:

  • Ограничете финансирането до онези области, които най-вероятно ще генерират най-висока възвръщаемост.

  • Насочете финансирането към стратегически важни области.

  • Съсредоточете финансирането върху тесни операции, за да подобрите производителността

  • Приложете по-висока цена на капитала към изчисленията на нетна настояща стойност, за да премахнете проектите с по-ниска възвръщаемост.

Възможно е да има ограничение на финансирането, което води до нормиране на капитала, когато бизнесът не е в състояние да получи финансиране от външни източници на разумна цена или когато ръководството реши да разпредели наличните средства за други цели, като изплащане на дивиденти на инвеститорите.