Счетоводно измерване

Счетоводното измерване представлява обобщаване на числова информация, обикновено по отношение на валутна единица. Например продажбите през отчетния период могат да бъдат изразени в долари приходи. Възможно е да се използва и друга мерна единица, например часове работно време или часове машинно време. Например служителите прекарват 120 часа в работа по консултантски проект. Чрез използване на стандартизирано счетоводно измерване е по-лесно да се сравняват резултатите за определен период от време.