Проверете дефиницията на заглушителя

Към чека е прикрепен чек и съдържа подробности относно платената сума. Съдържанието на чекът обикновено включва платения номер на фактурата и платената сума, която представлява обща платена сума. Тази информация се използва от получателя за съпоставяне на касови бележки с фактурирани суми в неговата счетоводна система и по този начин намалява обема на обратно обажданията до счетоводния отдел, като пита за естеството на извършените плащания.