червено знаме

В бизнеса червеният флаг е индикатор, че има нещо нередно в системата, процеса или финансовите резултати. Когато е забелязан червен флаг, ръководството трябва да предприеме действия за разследване и коригиране на ситуацията. Примери за червени знамена са:

  • Неблагоприятно отклонение в отчета за приходите на компанията

  • Внезапна тенденция на спад в продажбите на продукти

  • Скок в текучеството на служителите

  • Скок в процента на откази на даден продукт