Разходи за съответствие

Цената на съответствието включва всички разходи, направени, за да се гарантира, че даден продукт отговаря на минималния стандарт за качество. Разходите за съответствие включват следното:

  • Прилагане на стандарти
  • Обучение на служителите
  • Документация за процеса
  • Инспекции на продукти
  • Тестване на продукти

Когато поемате тези разходи, целта е да се избегнат неизправности на продукта.