Фолио номер

Номерът на фолиото е референтен номер, използван в счетоводството за еднозначно идентифициране на запис в дневник или книга. Този номер се съхранява в отделно поле с номер на фолио в запис. Номерът може да бъде цифров или буквено-цифров.