Ключов управленски персонал

Ключовият управленски персонал са хората, които имат власт и отговорност за планиране, ръководство и контрол на дейностите на дадено предприятие, пряко или косвено. Това обозначение обикновено включва следните позиции:

  • Борд на директорите

  • Главен изпълнителен директор, главен оперативен директор и главен финансов директор

  • Вицепрезиденти