Дневник

Ежедневникът е книга с оригинални записи, в която счетоводител записва транзакции по дата, както те се случват. По-късно тази информация се прехвърля в дневник, от който информацията се обобщава в набор от финансови отчети. Ежедневниците се използват само в ръчна счетоводна среда и затова не се срещат често в съвременната счетоводна система.