Разходи за обработка

Разходите за обработка са направени, когато даден бизнес премести стоки от склад и ги подготви за доставка до клиента. По този начин това са разходи, направени през периода от време, когато стоките напускат складовете до момента, в който са доставени на изпращача. Когато услугите се предоставят вместо стоки, разходите за обработка могат да се отнасят до административните разходи, свързани с поръчка. Разходите за обработка могат да бъдат поети от продавача или могат да бъдат включени в договорената позиция за разходите за доставка и обработка при фактуриране от клиенти.