Наследени разходи

Наследствените разходи са разходи, които осигуряват текущо финансиране на нещо, което не е свързано с приходите. Основните примери за наследствени разходи са текущите пенсионни и медицински разходи, свързани както с настоящите, така и с пенсионираните служители. Наследствените разходи са особено притеснителни за предприятията, които имат голям брой служители, и особено за тези по-стари фирми с голям брой пенсионери. Тези организации носят наследени разходи, които по-новите организации с различни договорености за заетост са успели да избегнат, което се отразява негативно на тяхната конкурентоспособност. По-специално, тези разходи увеличават основата на фиксираните разходи на даден бизнес, което води нагоре към точката на безубезност. Следователно много фирми са силно фокусирани върху намаляването на наследствените разходи, което ги поставя в конфликт със синдикатите, които подкрепят тези разходи от името на своите членове.