Рентабилен

Сделката е рентабилна, когато се постигне най-голяма полза за сравнително ниска цена. Например добавянето на характеристика на продукта към продуктовия дизайн е рентабилно, ако резултатът е увеличение на продажбите, което надвишава цената на характеристиката. Концепцията обикновено се използва, когато се избира от различни инвестиционни опции.