Агенционни разходи

Агенционните разходи са разходите, свързани с разликите между намеренията на агент и принципал, когато принципалът няма пълен контрол върху ситуацията. Например, акционерите може да искат да увеличат печалбата на акция, като се фокусират върху намаляване на разходите, докато мениджърите са по-склонни да харчат пари, за да увеличат своите предимства. Друга връзка, която може да доведе до агентурни разходи, е между избраните политици и избирателите, където политиците могат да предприемат действия, които са в ущърб на интересите на избирателите.

Тези разлики в гледната точка могат да доведат до значителни допълнителни разходи или загуба на стойност. Например, когато мениджърите на компания поемат бизнеса в неприятна за акционерите посока, акционерите са по-склонни да продадат своите акции в бизнеса, което намалява пазарната стойност на акциите. Този спад в стойността е агентска цена.