Оценете оградите

Тарифните огради са правила или ограничения, които позволяват на клиентите да се сегментират в подходящи тарифни категории въз основа на техните нужди, поведение или желание да плащат. Оградите за тарифи обикновено се използват в авиокомпаниите и хотелиерството, за да принудят клиентите да бъдат по-високоплатени или по-нископлатени групи. Например:

  • Предложете по-ниска цена, която не подлежи на възстановяване и трябва да бъде платена предварително, която има за цел да блокира бизнес пътниците, които са по-склонни да променят резервациите си в последния момент.

  • Предложете по-ниска цена, ако пътуването се случи през уикенд, което обикновено изключва бизнес пътуващите.

  • Предложете по-ниска цена, ако покупките са направени доста предварително, което вероятно ще изключи бизнес пътуващите, които са склонни да планират пътуване в последния момент.

Във всички предходни примери ценовите огради имат за цел да принудят бизнес пътниците да плащат възможно най-високата цена, като същевременно позволяват на летуващите или случайните пътници достъп до по-ниски цени. По този начин бизнесът поддържа най-високите цени за най-добрите си клиенти, като същевременно използва намаления на лихвите, за да привлече допълнителни клиенти.