Отчитаща валута

Отчитащата валута е валутата, в която организация майка изготвя своите финансови отчети. Отчитащата валута обикновено е валутата, използвана в държавата по произход на организацията. За да издава финансови отчети в отчетната си валута, мултинационална фирма трябва първо да преобразува отчитането на своите дъщерни дружества в други държави в отчитащата валута.