Писмени изявления

Писмените изявления са изявления, направени от ръководството на клиента, потвърждаващи определени теми или подкрепящи одиторски доказателства. Тези изявления са необходими на одитора като подкрепящи доказателства в одитен ангажимент, тъй като ръководството признава своите отговорности в определени области и удостоверява различни въпроси. Тези изявления се считат за подкрепящи доказателства, така че те са предназначени да потвърдят други одиторски доказателства; тоест одиторът не трябва да разчита единствено на писмени изявления.

Одиторът съставя официалния списък с представителства и го предава на клиента, който трябва да бъде подписан, или от ръководството, или от лицата, натоварени с управлението на клиента.