Определение на фактура

Фактурата е документ, предоставен на клиент, идентифициращ транзакция, за която клиентът дължи плащане на издателя. Този документ представлява актив на издателя и задължение на клиента. Фактурата обикновено идентифицира следната информация:

  • Номер на фактурата

  • Името и адресът на продавача

  • Името и адресът на купувача

  • Датата на изпращане или когато са предоставени услуги

  • Описание на закупените артикули

  • Количествата и общите разходи на закупените артикули

  • Всички дължими данъци върху продажбите

  • Всички такси за доставка и обработка

  • Общият дълг

  • Условия за плащане

Фактурата може да бъде предадена по електронен път или като хартиен документ.