Присвояване

Присвояването е директива за изразходване на средства по определен начин и в рамките на ограничен период от време. По този начин бюджетен кредит контролира разходването на средства. Бюджетните кредити се използват най-често от правителствата, където обикновено има ограничен размер на приходите, така че трябва да се обърне голямо внимание на контрола на разходите. Например може да се направи бюджетен кредит за заделяне на средства за проект за подобряване на магистрала или за изграждане на правителствена сграда.