Фиктивна дейност

Фиктивна дейност е дейност, добавена към график на проекта като заместител. Той няма време за активност, свързано с него. Фиктивна дейност е предназначена да покаже път на действие в диаграма на дейността на проекта и се използва, когато логическа връзка между две дейности не може да бъде свързана чрез показване на използването на стрелки, свързващи една дейност с друга.