Прехвърлена цена

Прехвърлените разходи са разходите, които даден продукт натрупва по време на мандата си в работните центрове нагоре по веригата. По този начин това е натрупаната цена на продукта, когато той за първи път пристигне в работния център надолу по веригата. Тази концепция се използва в система за изчисляване на разходите.