Обезщетение

Обезщетението е всяко обезщетение, изплатено от работодател на служител, което е предизвикано от напускането на лицето от бизнеса. Размерът на обезщетението обикновено се определя в ръководството за служителите и по този начин ще варира значително в зависимост от бизнеса. Например фирма може да предложи едноседмично заплащане за всяка отработена година. Споразумението за изплащане на обезщетение може да бъде ограничено в зависимост от обстоятелствата при напускане на служител. Например, тя може да бъде платена в случай на съкращаване, но няма да бъде платена, ако лицето е уволнено по причина. Една от причините за изплащане на обезщетения е, че тя подобрява отношенията с местната общност и обществеността като цяло, която може да гледа накриво на съкратените служители без никакво обезщетение.

Обезщетението може да бъде включено в пакет за обезщетение, който включва също консултации за извънборсова служба и удължен достъп до здравно осигуряване.