Офис техника

Офис оборудването е сметка за дълготрайни активи, в която се съхраняват разходите за придобиване на офис оборудване. Тази сметка е класифицирана като сметка за дългосрочни активи, тъй като разходите за активи, записани в нея, се очаква да се държат повече от една година.

Примери за офис оборудване са копирни машини, факс машини, компютри и принтери.