Бонус метод

Бонусният метод се използва за предоставяне на нов партньор допълнителен капитал в съдружие, когато лицето добавя репутация или някакъв друг нематериален актив към партньорството. Всяка положителна разлика между предоставената капиталова сума и вноската на материални активи на новия съдружник се записва в първоначалните сметки на капитала на първоначалните съдружници въз основа на обичайния метод за разпределяне на печалбите и загубите на съдружниците. Ако отпуснатата сума на капитала е по-малка от вноската на материални активи, разликата се разпределя на входящия партньор. Бонус методът е особено разпространен, когато новият партньор има необичайно високо ниво на опит, което се очаква да помогне на партньорството.