Корпоративно съвместно предприятие

Корпоративно съвместно предприятие е споразумение между две или повече субекти за съвместна работа за постигане на конкретна цел. След като целта е постигната, споразумението се прекратява. Например, две корпорации биха могли да обединят усилията си, за да се включат в специфичен изследователски проект, където двете страни се договарят да споделят по равно знанията, получени от споразумението. Съвместните предприятия са по-често срещани, когато е необходима голяма сума пари в брой за постигане на дадена цел, когато нито един отделен бизнес не разполага с необходимата база знания или когато рискът от загуба е твърде висок, за да се поеме от една корпорация.

Корпоративно съвместно предприятие не е същото като корпоративно партньорство, когато намерението е да работим заедно за по-дълъг период от време, за да спечелим заедно печалба.